poniedziałek, 7 listopada 2016

1937r. Chełmica Mała - pierwsza zradiofonizowana wieś w Polsce


       Dawni mieszkańcy naszych okolic byli bardzo aktywni społecznie. Tworzyli rozmaite koła, towarzystwa i stowarzyszenia, poprzez które rozwijali się i polepszali swoje warunki bytowe. Dla przykładu: w 1907 roku w Chełmicy Wielkiej utworzono Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczednościowe , drugie tego typu wiejskie towarzystwo w Guberni Płockiej, kilka lat wcześniej gospodarz z Chełmicy Małej - Franciszek Szląskiewicz wygrał zorganizowany przez jedną z gazet konkurs na najlepiej prowadzone gospodarstwo na Ziemi Dobrzyńskiej. Największym jednak i najgłośniejszym czynem mieszkańców naszych okolic było dokonanie w 1937 roku całkowitego zradiofonizowania wsi Chełmica Mała. Najbardziej godnym podziwu jest to, że dokonali tego jako pierwsi w Polsce. Dzięki wysiłkowi podjętemu przez mieszkańców, w każdym domu we wsi znalazł się odbiornik radiowy, a wszystkie gazety w kraju rozpisywały się o niezwykłym przedsięwzięciu małej lokalnej społeczności.